skip to content

 

 

 

Plan Nederland
Plan Nederland is lid van Plan International, een internationale, humanitaire, kindgerichte ontwikkelings- organisatie. Plan werkt op basis van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind aan duurzame armoede- bestrijding en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van kinderen, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan voert kindgerichte gemeenschapsprojecten uit in vijftig landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika in de directe leefomgeving van kinderen. Plan komt wereldwijd op voor de rechten van kinderen en betere naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind.
 
Girls first
Plan besteedt in alle projecten extra aandacht aan meisjes. Want meisjes in ontwikkelingslanden worden structureel achtergesteld en gediscrimineerd. Plan wil meisjes dezelfde rechten en kansen geven als jongens. Dat is niet alleen rechtvaardig, maar bovendien de slimste manier om de armoedespiraal te doorbreken. Opgeleide meisjes kunnen later namelijk een grotere economische bijdrage leveren en zorgen voor betere toekomstkansen voor hun dochters én zonen. Zo werkt hun ontwikkeling door op alle volgende generaties.
Daarom: Girls first!

Duurzame toekomst voor Chinese meisjes
Met het gebruik van de Groenbeker geeft u kinderen in ontwikkelingslanden zicht op een beter leven en een hoopvolle toekomst. En u helpt Plan meisjes dezelfde rechten en mogelijkheden te geven als jongens. Meisjes in China, bijvoorbeeld. In Plan’s kinderopvangcentra in China worden peuters en kleuters veilig opgevangen en verzorgd, zodat hun ouders kunnen leren en werken om voor een inkomen te zorgen. De kleintjes worden op een speelse en verantwoorde manier voorbereid op het basisonderwijs en Plan let erop dat ook meisjes die kans krijgen. Met deze speciale opvangcentra verbetert Plan de instroom en doorstroom naar het basisonderwijs, zodat alle kinderen naar school kunnen en zich volledig kunnen ontwikkelen. Want daar ligt de sleutel naar duurzame verbeteringen en uiteindelijk naar het doorbreken van de armoedespiraal.
 
Wilt u Plan steunen of meer informatie?
Kijk op www.plannederland.nl

 

   

 

Plan Nederland ontving van ons de eerste cheque!

We werden bij Plan Nederland warm ontvangen door Tessa Kramer. Bij Plan Nederland geloofden ze in ons concept en hebben ze vanaf het allereerste uur met ons mee gedacht en uiteindelijk een enorm uithoudingsvermogen getoond. Het heeft vanaf het allerleerste contact waarbij we hen ons concept voorlegden, tot aan de eerste cheque ruim anderhalf jaar geduurd. Maar de collega's bij Plan Nederland bleven onvermoeibaar enthousiast waarvoor we hen langs deze weg nogmaals willen bedanken. We hopen het goede werk van Plan Nederland in de toekomst te kunnen en mogen blijven steunen!