skip to content

 

Groene Energie

Willen we een betere en duurzame wereld dan moeten we natuurlijk met groene energie onze producten gaan produceren. Met groene energie bedoelen wij; energie die opgewekt wordt met waterkracht centrales, windenergie, zonne-energie of energie uit composteerinstallaties. Alleen op deze manier kunnen we een duurzame toekomst voor onze kinderen garanderen. Kijk de video voor meer informatie.

 

 

Waarom geen kernenergie?

Kernenergie is geen schone energie, ook al wordt dit door de kernenergie-lobby wel beweerd. Bij de winning van verrijkt uranium komt heel veel Co2 vrij. De productie van kernenergie is daarbij een zeer gevaarlijk proces, en het radioactief afval is een groot en gevaarlijk probleem wat nog vele generaties opzadelt met onredelijke risico's. Ook zijn de kosten voor het opruimen van kernafval onevenredig hoog. En dan gaan we er nog even uit dat alles goed gaat. Wanneer zich een kernramp voordoet zoals bij Fukushima in Japan dan heeft dit grote maatschappelijke en financiële gevolgen voor de directe en indirecte omgeving van kernreactor. Hoe groot de kans eigenlijk is? Dat lees je hier: nieuws.nl.msn.com/opmerkelijk/grote-kans-op-kernramp-europa

Meer informatie over Uranium vind je op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Uranium

En dit alles met de wetenschap dat het ook veiliger kan, met Thorium. Meer informatie over Thorium vind je op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Thorium

Er doen zich regelmatig ongelukken voor in kerncentrales. Maar de informatie hierover vind je alleen maar als je er echt naar zoekt. Het bereikt pas de mainstream media als het een ongeluk als zeer omvangrijk wordt beschouwd. Wij vinden echter elk ongeval in een kerncentrale de moeite van het vermelden waard vanwege de grote risico's. Hieronder een aantal video's die je wellicht tot nadenken zullen aanzetten.

 

 

 

 

Speciaal voor de mensen die oprecht denken dat kernenergie ook een veilige optie voor de toekomst kan zijn hebben we een overzicht van de grootst kernrampen op een rijtje via www.knack.be

 

Kolencentrales

Kolencentrales zijn ware kampioenen als we kijken naar Co2 uitstoot. Natuurlijk hebben ze inmiddels wel iets gedaan met filters, maar dat is lang niet voldoende. En er zijn veel meer bezwaren tegen kolencentrales. Onze kolen komen bijvoorbeeld uit landen als Colombia. De winning van de kolen uit de mijnen daar is erg risicovol en men schuwt de kinderarbeid niet.  Eenmaal gedolven moeten de kolen op transport naar Europa. Dat gebeurt meestal per schip. Dat veroorzaakt weer veel extra Co2 en zwavel uitstoot. Alleen al door de scheepvaart sterven er in europa  jaarlijks 10.000 mensen aan de gevolgen van die luchtvervuiling. Daarnaast hebben we voor het transport van de kolen veel aardolie nodig, waardoor we weer meer afhankelijk zijn van olie producerende landen met controversiële regimes.

 

Meer informatie over de scheepvaart:

http://www.knmi.nl/cms/content/104546/luchtvervuiling_boven_internationale_scheepvaartroutes

http://www.astmafonds.nl/_zorgverleners/eindrapportCE.pdf

 

Meer info over kinderarbeid:

http://www.fnvmondiaal.nl/wereld_van_fnv_mondiaal/Vakbondsrechten_overzicht/Dossier_Colombia

http://nederlanderincolombia.blogspot.com/2010/06/kolen-uit-colombia.html