skip to content

 

Disclaimer
GroenBeker® is een idealistische concept met een voorbeeld functie. Omdat wij geen subsidies ontvangen maar wel veel goede doelen steunen, hebben wij ook commerciël noodzakelijke eigenschappen waarbij MVO en duurzaamheid ons uitgangspunt is. GroenBeker® neemt de uiterste zorg in acht bij het samenstellen en onderhouden van de informatie. De inhoud dient echter uitsluitend voor persoonlijk gebruik. GroenBeker® kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juistheid/volledigheid van de gepresenteerde informatie op enig moment. De door GroenBeker® verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wij staan daarom ook open voor elke vorm van kritiek, aanvulling of wijziging.
 
 
Intellectuele eigendomsrechten
GroenBeker®, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Het staat eenieder vrij om deze informatie van onze website te gebruiken voor persoonlijke doeleinden, mits voorzien van bronvermelding.
GroenBeker® tracht het auteursrecht en andere wetgeving zoveel mogelijk te eerbiedigen. Voor de commerciële stukken in onze website, gebruik Groenbeker uitsluitend eigen materialen. Het auteursrecht daarvan ligt volledig bij GroenBeker. De non-commerciële stukken van onze website, de goede doelen, worden uitsluitend voor idealistische doeleinden gebruikt. Wij hopen daarmee een betere wereld te kunnen creëren.  Door de complexheid van deze wet kan het mogelijk zijn dat GroenBeker® het auteursrecht of andere wetten schendt. Een rechthebbende op een auteursrechtelijk beschermd werk wordt verzocht GroenBeker® op de hoogte te brengen van mogelijke schending, zodat GroenBeker® hier actie op kan ondernemen om mogelijke schending te voorkomen of te doen stoppen. GroenBeker® schendt geen auteursrecht met opzet en zal alles eraan doen om schending te voorkomen.